Unirea Romaniei in viziunea lui Ceausescu la Alba Iulia: caderea imperiului Habsburgic a insemnat eliberarea popoarelor- fara asupritori straini

Capitalism Ceausescu
Distribuie!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Dragi tovarăși,
Participăm cu deosebită emoție la sărbătorirea împlinirii a 50 de ani de la înfăptuirea dorinței de veacuri a poporului nostru – realizarea statului național român, care a deschis calea dezvoltării unitare a națiunii noastre (…)1918, 1 decembrie se înscrie în istoria poporului român ca un moment crucial din multele momente pe care le-a trăit în lupta sa pentru păstrarea ființei naționale, pentru libertate socială și națională. Știm cu toții că de-a lungul veacurilor poporul nostru a trebuit să facă față multor greutăți; dar, fiind ferm hotărât să se apere cu arma în mână, să-și dea chiar viața pentru a-și asigura viitorul, niciodată nu a îngenuncheat. Cu prilejul acestei sărbători am dezvelit statuia lui Mihai Viteazul (opera marelui sculptor Oscar Han-n.m.), realizată în cinstea acestui voevod – e drept, feudal – dar care a întruchipat în chip minunat năzuințele celor trei țări românești spre unitate statală, pentru a putea face față năvălitorilor străini, oprimării otomane, pentru a-și păstra ființa națională, pentru a putea deschide calea progresului și bunăstării. Statuia lui Mihai Viteazul constituie un simbol al voinței poporului nostru de a-și păstra independent și suveranitatea națională.Noi cinstim și pe Basarab, și pe Bogdan, și pe Mircea, și pe Ștefan cel Mare, și pe Ioan de Hunedoara, și pe atâția alți voevozi – tot feudali, e drept – dar care au fost buni organizatori de oști, buni organizatori ai luptei poporului nostru pentru neatârnare. Noi îi cinstim nu ca feudali, ci ca oameni înaintați ai timpurilor lor, care au pus în joc tot ce au avut pentru izgonirea cotropitorilor străini de pe pământul strămoșesc (…)Ceea ce n-au putut realiza domnitorii la timpul respectiv au continuat alții: ‘48, în ‘59, în ‘77, în ‘918 și prin voința unanimă a poporului s-a înfăptuit unitatea statului nostru național. Nu a fost rezultatul nici unui tratat de pace, nu a fost voința unei puteri din afară; unirea a fost rezultatul voinței poporului român, dornic de libertate și independent. E drept că împrejurările de la sfârșitul primului război mondial au fost prielnice. Ca urmare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a unui șir de revoluții de eliberare națională, a marilor mișcări sociale ale maselor, s-au prăbușit imperii, printre care și imperiul habsburgic, care de mult trebuia să se prăbușească. Pe ruinele acestuia s-au ridicat popoare libere, independente, care au început să-și clădească viața pe alte baze, fără cotropitori și asupritori străini.
Considerăm că, deși s-a înfăptuit în împrejurările existenței burgheziei, acesta a fost totuși un act progresist, care a dus la dezvoltarea societății omenești.
loading...

De ce reamintesc astăzi, aici, la Alba Iulia, toate acestea? Reamintesc acestea pentru că nu trebuie să uităm niciodată că ceea ce s-a înfăptuit prin lupta și sângele înaintașilor noștri trebuie păstrat și apărat cu sfințenie.
Trăim desigur alte vremuri. În România a fost răsturnat regimul burghezo-moșieresc. Puterea aparține clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, poporului nostru stăpân pe destinul său și care dorește să-și făurească o viață liberă, pe măsura forțelor și posibilităților sale materiale și intelectuale – viața socialistă, viitorul comunist, de aur.
Afirmând aici, la Alba Iulia, hotărârea poporului nostru de a merge neabătut pe calea construcției socialiste, a ridicării continue a bunăstării materiale și spirituale a patriei, noi facem legământ că vom întreprinde totul pentru triumful socialismului și comunismului în România. Nimic în lume nu ne va abate de la îndeplinirea acestei misiuni istorice pe care și-a asumat-o Partidul Comunist Român – forța conducătoare a întregii noastre națiuni.

Consider că e bine de reamintit aici, la Alba Iulia, că, datorită politicii Marxist-leniniste a partidului nostru, a fost rezolvată pentru totdeauna problema națională, în sensul asigurării egalității depline în drepturi între toți cetățenii României, fără deosebire de naționalitate. Înfrățiți, oamenii muncii au cucerit puterea, construiesc socialismul, muncesc pentru făurirea orânduirii celei mai drepte – orânduirea comunistă în România (…)


Unii ar putea spune: iată, românii sunt niște naționaliști, ei vorbesc de dezvoltarea fiecărei națiuni, a fiecărui popor și uită de internaționalism. Doresc să reamintesc aici, la Alba Iulia, acelora care gândesc sau vorbesc în acest sens că, românii, comuniștii români pornesc de la răspunderea pe care o au față de poporul din rândul căruia s-au născut și pe care doresc să-l slujească cu toată ființa lor”.

În imagine: conducătorii de partid și de stat în mijlocul unui grup de participanți la Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 (în mijloc: Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer – „Nicu” & „Jean”).
Sursa: „Scînteia”, organ al CC al PCR, 29 noiembrie 1968.


Sursa: Mihai Burcea

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *