Distribuie!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

aliens-and-demons-alien-occult-supernatural-1374524175
Cetăţenii planetei se pot grupa, în funcţie de cunoştinţele lor asupra modului de funcţionare a sistemului, în diferite categorii.

loading...

Prima categorie de cetăţeni, care este cea mai numeroasă, crede cu tărie în faptul că politicienii sunt aceia care conduc ţara lor.


Aceşti cetăţeni se duc la vot cu convingerea sinceră că vor vota politicieni competenţi şi cu caracter integru care vor sluji intereselor poporului lor. Ei, însă, se miră atunci când observă că politicienii aleşi de ei îi înşeală încontinuu. Pun acest lucru pe seama prostiei politicienilor sau a caracterului lor. De aceea aceşti cetăţeni, sau mai bine zis o parte din ei, protestează împotriva clasei politice atunci când le sunt încălcate drepturile. Ceea ce ei nu ştiu este faptul că politicienii, chiar dacă ar vrea, ceea ce bineînţeles că trebuie să fii foarte mărinimos în gândire să presupui aşa ceva, nu pot să facă ceva pentru populaţie. Ei, politicienii, sunt foarte dependenţi de sursele financiare ce le sunt puse la dispoziţie de către alte forţe şi deci sunt de fapt marionete.

A doua categorie de cetăţeni, care este mai redusă numeric decât prima, deţin mai multe informaţii despre modul de funcţionare a sistemului.


Ei ştiu că nu politicienii conduc ţara lor ci cei ce deţin sursele de finanţare, deci bancherii. Aceşti cetăţeni ştiu că bancherii produc bani din nimic şi deci au o sursă de finanţare inepuizabilă. Ei cred că bancherii conduc lumea şi ştiu că aceşti bancheri sunt aceia care finanţează războaiele.

Bancherii finanţează ambele părţi combatante. Interesul bancherilor este în primul rând să câştige cât mai mulţi bani.

Războiul este o afacere foarte rentabilă pentru ei. Ei, bancherii, împuşcă mai mulţi iepuri dintr-o dată. În primul rând ei câştigă de pe urma vânzărilor de arme. Nu numai profiturile din vânzările de arme intră în buzunarele lor ci şi dobânzile, deoarece în preţurile armelor sunt incluse dobânzi. Al doilea „iepure” pe care ei îl împuşcă este faptul că ţara învinsă va fi inclusă în sistemul lor monetar ceea ce înseamnă că ei pot tipări mai mulţi bani fără riscul de a produce inflaţie. După cum observăm războaiele sunt pentru bancheri afaceri şi mijloace antiinflaţioniste. Al treilea „iepure” este faptul că prin uciderea în masă a oamenilor rămâne pământ mai mult pentru ei. Pământul este resursa cea mai de preţ a planetei.

A treia categorie de cetăţeni, care este mai puţin numeroasă decât cea de-a doua categorie, o constituie aceia care cunosc într-un mod mai profund sistemul.

Ei ştiu că politicienii şi bancherii nu conduc lumea şi cred că societăţile secrete şi semi-secrete sunt adevăraţii stăpâni ai lumii. Societăţile secrete şi semi-secrete sunt organizate piramidal şi şi-au infiltrat oamenii lor peste tot, în special în politică, finanţe, religie, mass-media şi tehnologie. Scopul primordial al societăţilor secrete nu sunt banii ci stăpânirea lumii. Ele fac acest lucru prin politică, cu ajutorul banilor, prin manipulare cu ajutorul mass-mediei şi cu ajutorul tehnologiilor. Ceea ce uneşte vârfurile societăţilor secrete nu sunt în mod primordial banii ci simbolurile şi ritualurile oculte. Societăţile secrete cunosc în mod foarte conştient faptul că simbolurile şi ritualurile au o forţă foarte mare asupra oamenilor.

În acest punct vreau să îţi povestesc o întâmplare adevărată.

O grupă mică de tineri din România, văzând că în ţara lor totul merge rău, s-a decis să facă o rugăciune şi un ritual închinat lui Dumnezeu în parcul arheologic Sarmizegetusa Regia. Ei au înconjurat sanctuarul circular din acest parc şi, ţinându-se de mâini, au început să se roage la Dumnezeu pentru binele ţării lor. Nu au putut să continue rugăciunea deoarece a apărut imediat administratorul parcului, Vladimir Brilinsky, care împreună cu poliţişti înarmaţi au întrerupt în mod brutal acţiunea tinerilor. Argumentul adminstratorului: rugăciunile şi ritualurile sunt interzise în acest parc. Nici măcar rugămintele şi insistenţele tinerilor nu l-au înduplecat pe administrator. După cum observăm puterea vede totul şi se opune cu toată forţa şi brutalitatea de care dispune pentru a interzice ritualurile sincere, destinate cu adevărat lui Dumnezeu şi care nu sunt instituţionalizate. Puterea este conştientă de faptul că ritualurile şi simbolistica au un efect foarte puternic asupra societăţii.

Dar să revenim la societăţile secrete. Pentru societăţile secrete, ca şi pentru bancheri de altfel, războaiele sunt foarte importante. Conducătorii societăţilor secrete nu sunt interesaţi ca să câştige bani din războaie ci au un alt scop de atins în acest caz.

Războaiele sunt pentru aceştia ritualuri sângeroase de masacrare a populaţiei.

Aceste ritualuri măresc în mod considerabil forţa răului, forţa de care se folosesc societăţile secrete în vederea dominării absolute a Terrei. Numai forţa răului vrea să domine oamenii, forţa binelui însă oferă oamenilor libertate şi bunăstare. În acest punct trebuie amintit faptul că forţa răului nu este o entitate abstractă, aşa cum o pricepe omul mediu, ci este o entitate energetică care se poate manifesta şi întrupa în lumea materială.

A patra categorie de cetăţeni, care este de fapt cea mai redusă d.p.d.v numeric, este formată din aceia care ştiu mult despre sistem.

Aceşti cetăţeni ştiu că politicienii, bancherii şi societăţile secrete nu se află în vârful piramidei sociale. În vârful piramidei se află o forţă superinteligentă, dar malefică, care nu poate fi identificată de nimeni.

Aici se naşte întrebarea:

Cine este această forţă şi cum poate fi ea înlăturată astfel ca umanitatea să se poată dezvolta material şi spiritual?

Îţi răspund sincer la această întrebare: nu ştiu în mod exact cine este această forţă. Există însă mai multe teorii avansate de cercetătorii şi oamenii care s-au implicat timp de decenii în vederea identificării acestei forţe malefice. O teorie spune că ar fi vorba de extratereştri malefici care vor să distrugă umanitatea prin infiltrare şi manipulare. Aceşti extratereştri nu îi putem vedea datorită faptului că deţin o tehnologie foarte avansată care îi ajută să se facă invizibili ochilor noştri.

O altă teorie spune că ar fi vorba de nişte fiinţe interdimesionale, nişte fiinţe care s-ar afla într-un spaţiu cu mai multe dimensiuni decât spaţiul tridimensional în care trăim. Datorită faptului că aceste fiinţe trăiesc într-un spaţiu, spre exemplu cvadridimensional, noi nu le putem simţi prezenţa. Pentru a înţelege acest lucru imaginează-şi că ar exista fiinţe care ar trăi într-un spaţiu bidimensional. În mod practic poţi să-ţi imaginezi o foaie de hârtie, grosimea hârtiei trebuie să o neglijezi pentru ca spaţiul să aibă numai două dimensiuni, pe care se află fiinţe spre exemplu sub formă de cerculeţe. Tu te afli în spaţiul cu trei dimensiuni şi de aceea fiinţele de pe hârtie, deci din spaţiul cu două dimensiuni, nu te pot sesiza deoarece ele nu pot privi în sus ci numai în direcţiile permise de spaţiul dimensional în care trăiesc. Dacă vei introduce un creion cu secţiunea rotundă în mod perpendicular în hârtie va rezulta un cerc la intersecţia creionului cu hârtia. Fiinţele bidimensionale vor vedea acest cerc şi vor crede că este o fiinţă ca şi ele. Ele nu pot însă să vadă tot creionul şi nici persoana care a produs cercul. Gaura nu o pot vedea deoarece pentru a o sesiza este necesară o a treia dimensiune, dimensiune pe care fiinţele bidimensionale nu o pot percepe.

Exact în acest mod poate acţiona şi o fiinţă aflată într-un spaţiu cu mai mult de trei dimensiuni. Noi putem vedea unele fenomene produse prin prezenţa acestei fiinţe dar nu putem şti ce înseamnă ele şi nici nu putem vedea fiinţa respectivă.

O altă teorie presupune că este vorba de fiinţe reptiliene, deci non-umane, care au posibilitatea să-şi schimbe forma. Ele se pot transforma în oameni.

Susţinătorii acestei teorii spun că majoritatea conducătorilor lumii sunt de fapt fiinţe reptiliene. Aceste fiinţe reptiliene au instincte foarte puternice: sunt lacome, au simţul teritorialităţii foarte pronunţat, se organizează în sisteme ierarhice şi se hrănesc cu energia negativă din noi. De aceea ele trebuie să producă în mod continuu frustrare, dezamăgire, suferinţă şi durere.

Oamenii spirituali ne spun că forţa răului este o entitate energetică care se poate întrupa şi manifesta. Această entitate se întăreşte ori de câte ori cineva gândeşte, vorbeşte sau înfăptuieşte ceva negativ.

Oricare ar fi situaţia, deci indiferent care teorie ar fi reală, mult mai important este să cunoaştem modalitatea prin care ne putem elibera de această forţă superinteligentă şi malefică. Pentru a afla acest lucru trebuie să cunoaştem modalitatea de acţiune a acestei forţe.

Această forţă, după cum am mai spus şi mai sus, este superinteligentă. Maleficitatea ei este marea ei slăbiciune deoarece această caracteristică îi diminuează în mod semnificativ abilităţile creatoare şi îi limitează astfel conştiinţa. Ea este manipulatoare, dar nu creatoare. Pentru a înţelege acest lucru imaginează-ţi o cutie de carton destul de mare. Această cutie de carton reprezintă spaţiul de acţiune, deci conştiinţa, acestei forţe. În această cutie de carton se află o cutie mai mică în care, prin manipulare, se introduc oamenii. Deoarece forţa malefică are cunoştinţe avansate în ceea ce priveşte manipularea, deoarece reuşeşte să-i introducă pe oameni în cutiuţa mai mică ea poate dirija omenirea în direcţia dorită.

Forţa malefică există de cel puţin 200.000 de ani pe Terra. În ţările în care ea şi-a construit comandamentul central, Mesopotamia, Egipt, Imperiul Roman, Marea Britanie, S.U.A., s-a născut bunăstare. În prezent se pare că această forţă doreşte să se stabilească în China. Bunăstarea, însă, nu a fost creată de ea ci de oameni. Ea nu este o forţă creatoare, deci nu poate crea nici bunăstare, ci este expertă în manipularea conştiinţelor oamenilor. Forţa malefică, cel puţin la început, creează condiţiile necesare pentru ca oamenii, din ţara în care se află comandamentul central, să poată crea bunăstare. Oferă ceva mai multă libertate de acţiune şi creează condiţiile ca banii să circule mai repede. În acest mod economia ţării respective funcţionează la parametri normali şi oamenii par să se îmbogăţească. Forţa malefică permite bunăstarea oamenilor în vederea formării aşa-ziselor elite. Pentru ca o ţară să se auto-înrobească ai nevoie de „elite”.

După ce „elitele” s-au format se începe strângerea laţului în jurul cetăţeanului obişnuit. Societatea începe procesul de auto-înrobire.

Cu toate acestea, în societate mai există anumite libertăţi, libertăţi ce sunt mai mult de natură iluzorie. Spre exemplu, ţi se oferă libertatea să poţi manifesta împotriva politicienilor, dar numai în anumite condiţii restrictive. Pentru a modela închisoarea omenirii ai nevoie de reacţia oamenilor, aşa cum ai nevoie să ştii modul de reacţie a unui câine pentru a-l putea dresa. Reacţia oamenilor foloseşte sistemului deoarece în acest mod se poate eficientiza închisoarea în care vor fi închişi cetăţenii aşa încât ei să creadă că sunt liberi şi deci să participe la auto-înrobirea lor fără a-şi dea seama de acest lucru. De aici deducem că, dacă dorim să ne eliberăm, trebuie mai mult să acţionăm decât să reacţionăm.

Acum să trecem la concretizarea modului de acţiune asupra individuului a forţei malefice. Prin intermediul celor cinci simţuri: văz, auz, gust, simţul olfactiv şi tactil, dar şi prin intermediul intelectului, ţi se induc senzaţii manipulatoare. Ţi se oferă o identitate birocratică formată din nume, prenume, data naşterii, etc. pentru ca tu să crezi că eşti această identitate. În şcoală eşti îndoctrinat astfel încât să asculţi de autoritate şi eşti modelat pentru a servi sistemul. Ţi se servesc mâncăruri care stimulează papilele gustative în aşa fel încât crezi că mâncarea fast-food este mai bună decât legumele şi fructele din grădină. Ţi se oferă parfumuri pentru a trăi cu impresia că dacă nu le foloseşti vei mirosi urât, iar pentru simţul tactil au tot feluri de creme şi alte produse sintetice. Pentru intelect există tot felul de cărţi interesante dar care d.p.d.v. practic nu au nicio valoare, ceea ce face să-ţi iroseşti energia intelectuală într-o direcţie care nu duce nicăieri.

În acest fel tu te identifici cu trupul tău, deci te identifici cu limitarea. În acest mod eşti introdus în cutiuţa mică şi trebuie să te supui manipulării.

Ca să te eliberezi de această forţă malefică, deci pentru ca să evadezi din cutiuţa mică în care ea te-a băgat, trebuie ca tu să te identifici cu divinitatea, care este de fapt infinită.

 

Sursa:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

3 thoughts on “FORŢA SUPERINTELIGENTĂ ŞI MALEFICĂ: Stăpâna lumii

  1. Emisari sunt trimiși să-i ajute pe aceia care sunt în proces de apariție în Mai Marea Comunitate, emisari cum suntem noi. Și există emisari spirituali de asemenea – puterea Celor Nevăzuți, care poate vorbi cu aceia care sunt pregătiți să primească și care dau dovadă de bunătate și sunt promițători. Acesta este modul în care Dumnezeu lucrează în univers. Voi intrați într-un mediu nou dificil. Lumea voastră este foarte prețioasă pentru alții. Va fi nevoie să o protejați. Va trebui să vă conservați resursele astfel încât să nu aveți nevoie sau să depindeți de comerțul cu alte națiuni pentru necesitățile fundamentale ale vieții voastre. Dacă nu vă păstrați resursele, va trebui să renunțați la o bună parte din libertatea și auto-suficiența voastră. Spiritualitatea voastră trebuie să fie sănătoasă. Trebuie să fie bazată pe experiență reală, căci valorile și credințele, ritualurile și tradițiile pot fi folosite și sunt folosite de vizitatorii voștri în scop propriu. Aici puteți să începeți să vedeți că vizitatorii voștri sunt foarte vulnerabili în anumite zone. Să explorăm acest lucru în continuare. La nivel individual, ei au foarte puțină voință și au dificultăți în a face față complexității. Ei nu înțeleg natura voastră spirituală. Și cu siguranță nu înțeleg impulsurile Cunoașterii. Cu cât sunteți mai puternici alături de Cunoaștere, cu atât mai inexplicabili deveniți, cu atât mai greu sunteți de controlat și cu atât mai puțin folositori deveniți pentru ei și pentru programul lor de integrare. La nivel individual, cu cât ești mai puternic alături de Cunoaștere, cu atât mai mult devii o provocare pentru ei. Cu cât sunt mai mulți indivizi care devin puternici alături de Cunoaștere, cu atât mai dificil este pentru vizitatori să-i izoleze. Vizitatorii nu au putere fizică. Puterea lor este în Mediul Mental și în utilizarea tehnologiilor lor. Numărul lor este mic în comparație cu al vostru. Sunt în totalitate dependenți de consimțământul vostru, și sunt mult prea încrezători că pot avea succes. Pe baza experienței lor de până acum, umanitatea nu a oferit rezistență semnificativă. Însă cu cât ești mai puternic alături de Cunoaștere, cu atât mai mult devii o forță care se opune intervenției și manipulării și cu atât mai mult devii o forță pentru libertate și integritate pentru rasa ta.

    Cunoaștere, Cunoaștere, Cunoaștere

  2. Emisari sunt trimiși să-i ajute pe aceia care sunt în proces de apariție în Mai Marea Comunitate, emisari cum suntem noi. Și există emisari spirituali de asemenea – puterea Celor Nevăzuți, care poate vorbi cu aceia care sunt pregătiți să primească și care dau dovadă de bunătate și sunt promițători. Acesta este modul în care Dumnezeu lucrează în univers. Voi intrați într-un mediu nou dificil. Lumea voastră este foarte prețioasă pentru alții. Va fi nevoie să o protejați. Va trebui să vă conservați resursele astfel încât să nu aveți nevoie sau să depindeți de comerțul cu alte națiuni pentru necesitățile fundamentale ale vieții voastre. Dacă nu vă păstrați resursele, va trebui să renunțați la o bună parte din libertatea și auto-suficiența voastră. Spiritualitatea voastră trebuie să fie sănătoasă. Trebuie să fie bazată pe experiență reală, căci valorile și credințele, ritualurile și tradițiile pot fi folosite și sunt folosite de vizitatorii voștri în scop propriu. Aici puteți să începeți să vedeți că vizitatorii voștri sunt foarte vulnerabili în anumite zone. Să explorăm acest lucru în continuare. La nivel individual, ei au foarte puțină voință și au dificultăți în a face față complexității. Ei nu înțeleg natura voastră spirituală. Și cu siguranță nu înțeleg impulsurile Cunoașterii. Cu cât sunteți mai puternici alături de Cunoaștere, cu atât mai inexplicabili deveniți, cu atât mai greu sunteți de controlat și cu atât mai puțin folositori deveniți pentru ei și pentru programul lor de integrare. La nivel individual, cu cât ești mai puternic alături de Cunoaștere, cu atât mai mult devii o provocare pentru ei. Cu cât sunt mai mulți indivizi care devin puternici alături de Cunoaștere, cu atât mai dificil este pentru vizitatori să-i izoleze. Vizitatorii nu au putere fizică. Puterea lor este în Mediul Mental și în utilizarea tehnologiilor lor. Numărul lor este mic în comparație cu al vostru. Sunt în totalitate dependenți de consimțământul vostru, și sunt mult prea încrezători că pot avea succes. Pe baza experienței lor de până acum, umanitatea nu a oferit rezistență semnificativă. Însă cu cât ești mai puternic alături de Cunoaștere, cu atât mai mult devii o forță care se opune intervenției și manipulării și cu atât mai mult devii o forță pentru libertate și integritate pentru rasa ta.

    Cunoaștere, Cunoaștere, Cunoaștere

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Citește mai multe:
CONTRA NOSTRA.Transfer istoric de suveranitate pregătit de UE: Frontierele naționale vor fi apărate de o nouă forță de poliție a Comisiei Europene

Comisia Europeană pregatește cel mai mare transfer de suveranitate de la înființarea blocului comunitar: o

Cum e la liceu în Franța: Toată lumea are uniformă. Obligatorie este și coafura fetelor. Elevii nu absentează fără voia părinților, iar gadgeturile sunt interzise în școală. O analiză comparativă asupra sistemelor de educație din România și Franța și cum era viaţa in scoli pe vremea comunistă :

Elevi în uniforme, săli de clasă cu poza tovarăşului deasupra catedrei, manuale unice, abecedare cu

„Lovitura de stat” pe 10 august? Grupuri de mercenari, unii veniti din afara tarii – din forte para-militare

Pe 10 august, Guvernul va fi atacat „de catre grupuri de mercenari, unii veniti din

ȘEDINȚĂ CU MAI MULȚI AMERICANI pentru pregătirea asaltului din 20 ianuarie împotriva Parlamentului

Fostul jurnalist Mălin Bot, una din persoanele care și-au asumat organizarea protestelor #rezist, a făcut

Închide