Biblia contrafăcută a Martorilor lui Iehova. Cea mai periculoasă carte din lume!

Conspiratii Masonerie Politica Simboluri Spiritualitate
Distribuie!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

”Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!”(Galateni 1:8)

loading...
Aţi avea încredere într-un chirurg care trebuind să vă facă o operaţie majoră, refuză însă să vă spună numele lui sau care sunt acreditările lui?
SAU … V-ați pune nădejdea într-un avocat, care trebuind să vă apere împotriva unor acuzații false,  dacă el refuză, de asemenea, să vă spună numele lui sau care sunt acreditările lui?

Putem vedea din viața de zi cu zi cât de important este să ne bazăm pe numele și acreditările celor care ne servesc în aspectele importante ale vieții noastre. Ca și în cazul avocatului, este esențial să se cunoască aceste lucruri pentru că fără această cunoaștere, noi n-am avea nicio garanție că el ne-ar reprezenta interesele, cu adevărat și sincer. Prin urmare, este extrem de important să cunoaștem oamenii, acreditările și calificările celor cărora le încredințăm viața noastră spirituală!

Biblia editată de Turnul de Veghe și Societatea de Tracturi a eșuat în mod public  în cea mai importantă chestiune, deoarece acestea refuză să le ofere adepților lor numele și prerogativele Comitetului de traducere a Bibliei lor, The New World Translation of The Holy Scriptures (vezi pag. 258 din ”Jehovah’ s Witnesses in the Divine Purpose”/ Martorii lui Iehova în planul divin).

Acest lucru este mult mai important decât Societatea Turnul de Veghe va recunoaște vreodată din moment ce traducerea Bibliei realizată de Comitetul Noii Traduceri Mondiale i-a înșelat pe mulți oameni, în următoarele moduri:

1. Ei au inventat reguli inexistente ale gramaticii grecești și apoi au început să urmeze aceste reguli numai atunci când erau necesare pentru susținerea teologiei lor aparte. Un exemplu clar în acest sens este dat de Evanghelia după Ioan 1: 1,  prin care Comitetul de traducere a  interpretat limba greacă, în mod eronat: “și Cuvântul era un dumnezeu” în loc de a reda sensul adliteram al textului grecesc, ”și Cuvântul era Dumnezeu.”

Iată o explicație oferită de ei într-o altă publicație a Turnului de Veghe,  ediția ”The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures”  a Bibliei: la pagina 1158, într-o notă de subsol în care este justificată astfel traducerea versetului din Ioan 1: 1 —“Motivul pentru interpretarea cuvântului grecesc, divin și nu Dumnezeu, s-a datorat faptului că substantivul grecesc Theos este fără articol hotărât….

Dar în acest context noi le putem atrage atenția celor de la Turnul de Veghe cu privire la versetele 6, 12 și 13 (tot din primul capitol al Evangheliei lui Ioan). În aceste versete substantivul grecesc Theos apare fără articolul hotărât (ca în Ioan 1: .1) și totuși Comitetul de  traducere a tradus fiecare verset ca (Iehova) Dumnezeu (și nu un Dumnezeu – nota mea).

Un alt exemplu de reguli inexistente urmate numai atunci când este necesar pentru a sprijini teologia lor, se găsește în declarațiile introductive ale versiunii Kingdom Interlinear Translation (pg. 1 8).  Aici cititorul este învățat cum să restabilească numele divin.

Cititorul este instruit că poate interpreta cuvintele grecești, “Kyrios” (Doamne) și “Theos” (Dumnezeu) ca numele divin prin determinarea faptului dacă, scriitorii creștini (în greacă) au citat din Scripturile Ebraice (Vechiul Testament). Și dacă este așa, atunci putem interpreta “Kyrios” (Doamne)  și  “Theos” (Dumnezeu), ca Iehova Dumnezeu.

Încă o dată, ”regula” Turnului de Veghe  este evitată de către Comitetul de traducere, deoarece ei au tradus că apostolul Pavel, în epistola să către Filipeni 2:11,  citează de fapt din Isaia 45: 23 atunci când el spune: ” şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.” (Versetul din Vechiul Testament la care face trimitere Comitetul, la pagina 18 din introducerea sa, este, ”Pe Mine însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea, şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura pe Mine.” – și prin acesta ei vor să demonstreze că Pavel a vrut să spună de fapt că, ”Iehova este Domnul” și nicidecum că Isus este Domnul! — nota mea)

2. Comitetul de traducere a creat chiar și un timp al verbului grec care în realitate nu există.  În ediția lor biblică, New World Translation, din 1950, a Evangheliei (grecești) ei au interpretat versetul din Ioan 8: 58 –  ”Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, SUNT Eu.””  – și au tradus “ego eimi”/eu sunt ca “eu eram”,  afirmând că aceasta este “interpretarea corespunzătoare a “perfectului nedefinit al verbului”,  din limba greacă.

Nu există NICIUN “perfect nedefinit al verbului”, în nicio limbă! După ce Societatea Turnului de Veghe a fost informată cu privire la acest fapt, ei au făcut schimbarea prin,”indicativul perfect al verbului”, dar orice elev grec știe că ”ego eimi” este la timpul prezent și se traduce corect prin  “EU SUNT” (vezi Exodul 3: l 4).

3. Ei au adăugat în Scriptură cuvinte care modifică sensul textelor în acord cu teologia lor. Observați de exemplu interpretarea Turnului de Veghe din epistola lui Pavel către Coloseni, cap. 1: 16, 17, în care cuvântul “celelalte”, a fost adăugat de patru ori la textul biblic, schimbându-i complet sensul.
Când de fapt Pavel a scris în acele despre Isus că ”prin El au fost făcute toate lucrurile”, este evident că Fiul însuși nu era creat/ființă creată. Turnul de Veghe, totuși, consideră că Fiul este, de asemenea, o ființă creată și, prin urmare, a adăugat cuvântul, “celelalte”,care nu se găsește deloc în textul biblic grecesc, pentru a face să pară că Fiul este, de asemenea, o creatură.

(Iată spre comparație versetele biblice, în discuție, traduse de Cornilescu potrivit manuscrisului grec Textus Receptus și versetele din biblia contrafăcută a martorilor:

Ediția Cornilescu:
”Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.” și

Ediția New World Translation, a Martorilor lui Iehova:
”pentru că prin el au fost create toate celelalte lucruri din ceruri şi de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie guvernări, fie autorităţi. Toate celelalte lucruri au fost create prin el şi pentru el.  De asemenea, el este înainte de toate celelalte lucruri, iar toate celelalte lucruri au fost aduse în existenţă prin el)

Așa cum am menționat mai înainte, Comitetul de traducere a adăugat cuvântul “un”,  la Ioan 1: 1  pentru a face din Fiul o creatură mai degrabă decât Dumnezeu Însuși.

4. Oamenii care făcuseră parte din Comitetul de traducere nu au avut nici școală adecvată și nici instruirea de a acționa ca traducători critici ai Bibliei.  Auto-numiții  “experți”, care au făcut parte din acest comitet de traducere au fost:

N. H. Knorr , F.W. Franz (foto), A.D. Schroeder, G.D. Gangas și M. Henschel. În afară de F.W. Franz (care mai târziu a devenit președintele lor) niciunul dintre membrii Comitetului de traducere nu știa greaca biblică sau ebraica iar competența lui Franz lui ridică întrebări serioase.

Aceasta s-a înfățișat în fața Curții din Scoția, în ședința din noiembrie, 1954 (la doar patru ani de la lansarea Bibliei Turnului de Veghe). În cadrul procesului, magistratul i-a pus mai multe întrebări lui Franz care, alături de răspunsurile acestuia au fost consemnate prin transcriptul ședinței, astfel:

Întrebare: V-ați familiarizat de asemenea și cu ebraica?
Răspuns: Da…
Î: Deci aveți la îndemână un instrumentar lingvistic substanțial?
R: Da, pentru o folosință în lucrarea mea biblică.
Î: Sunteți capabil să citiți și să înțelegeți Biblia în ebraică, greacă, latină, spaniolă, portugheză, germană și franceză?
R: Da… (Pursuer’ s Proof, Page7)
Î: Dvs, personal, citiți și vorbiți ebraica, nu-i așa?
R: Eu nu vorbesc ebraica.
Î: Nu vorbiți ebraica?
R: Nu.
Î: Dvs., personal, puteți să traduceți ceva în ebraică?
R: Ce anume?
Î: Versetul 4 din Geneza, capitolul 2.
R: Vreți să spuneți, aici?
Î: Da.
R: Nu. Nu aș putea să fac asta.
(Pursuer’ s Proof, Pages 102, 103).

Versetul pe care magistratul i-l ceruse lui Franz să-l traducă, era o propoziție simplă: ”Iată istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute.”

Franz nu a reușit să facă a o traducere simplă, pentru care orice student la un seminar de limbă ebraică, cu cunoștințe medii,  nu ar fi întâmpinat nicio dificultate să o facă.

De asemenea, este important de reținut  că niciun cunoscător de limbă  greacă, cu orice fel de  acreditări, nu va aproba  „New World Translation”. Mai târziu, Bill Cetnar, în 1954 (în timp ce el încă era un martor al lui Iehova, lucrând la Bethel), a fost desemnat să-i ia un interviu unui traducător bine cunoscut al Bibliei, Dr. Edgar J. Goodspeed, cerându-i acestuia evaluarea și recomandarea sa pentru ediția ”New World Translation” a Scripturilor Ebraice.

Dr. Goodspeed a replicat:
”Nu, mi-e teamă că nu pot face asta. Gramatica sa este regretabilă. . . .

În acord cu Dr. Goodspeed,  mergem un pas mai departe și afirmăm că teologia adusă prin această traducere este o denaturare fatală a adevărului biblic.
Vă rugăm să nu vă încredeți într-o traducere atât de prejudiciată a Sfintei Scripturi sau în organizația care a înșelat atât de mulți oameni prin scrierea acesteia; vă cerem să vă puneți credința și nădejdea voastră în Domnul Isus Hristos care a spus că dacă nu credeți că EL ESTE DUMNEZEU (Ego Eimi – EU SUNT) veți muri în păcatele voastre (Ioan 8: 24).

Acest avertisment a fost scris din pricina contrafacerii periculoase a Bibliei prin New World Translation/Noua Traducere Mondială. Dacă sunteți un martor al lui Iehova, trebuie să-l cunoașteți pe DOMNUL ADEVĂRAT Isus Hristos. . .

Oare ce gândesc cu adevărat experții despre traducerea folosită de Turnul de Veghe?

Următoarele comentarii au fost făcute de unii dintre experții în domeniul limbilor biblice:

Dr. JR Mantey, despre versiunea Kingdom Interlinear Translation, a martorilor (vezi paginile 1158-1159): “O traducere eronată șocantă. “Desuetă și incorectă.” Nu este nici academic, nici rezonabil să se traducă Ioan 1: 1 prin ” Cuvântul era un dumnezeu.”

Dr. Bruce M. Metzger de la Princeton (profesor de literatura și limba Noului Testament): “O traducere greșită înspăimântătoare.” “Eronată” și “dăunătoare” “condamnabilă”, “Dacă Martorii lui Iehova iau această traducere în serios, ei sunt politeiști.”

Dr. Samuel J. Mikolaski din Zurich, Elveția: “Construcția acestui anarthrous (articol, în greacă) nu înseamnă același lucru cu articolul nehotărât “un” din limba engleză.  Este monstruos să traducă propoziția biblică prin, Cuvântul era un dumnezeu.”

Dr. Paul L. Kaufman din Portland, Oregon:  “Martorii lui Iehova dovedesc o ignoranță abisală a principiilor de bază ale gramaticii grecești, în traducere lor greșită din Ioan 1: 1”

Dr. Charles L. Feinberg din La Mirada, California:  “Pot să vă asigur că interpretarea pe care Martorii lui Iehova o dau pentru Ioan 1: 1, nu o va da niciun cărturar grec cu reputație.”

Dr. James L. Boyer din Winona Lake, Indiana: “Nu am auzit sau nu am citit până acum că vreun învățat grec ar fi de acord cu interpretarea acestui verset, așa cum insistă Martorii lui Iehova…  Până acum nu am întâlnit unul dintre ei (martori) care să aibă cunoștințe de limba greacă. ”

Dr. Walter Martin (care nu a predat limba greacă, dar a studiat limba): “Traducerea “un dumnezeu” în loc de “DUMNEZEU” este eronată și inacceptabilă pentru orice învățat grec, din vechime sau contemporaneitate și este o traducere respinsă de toți cercetătorii recunoscuți de limba greacă dintre care mulți nu sunt nici măcar creștini, și ca atare nu se poate spune despre ei că ar fi părtinitori în favoarea afirmației ortodoxe. “…

Dr. William Barclay de la Universitatea din Glasgow, Scoția: “denaturarea intenționată a adevărului de către acezstă sectă este văzută în traducerea lor a Noului Testament la Ioan 1: 1 care este tradus: “Cuvântul era un dumnezeu”, o traducere care este gramatical imposibilă…. Este foarte clar că o sectă care poate traduce Noul Testament în modul acesta este murdară intelectual.”

Dr. F.F. Bruce de la Universitatea din Manchester, Anglia. “Cam la fel au făcut și gramaticienii amatori arieni prin omisiunea articolului hotărât pentru “Dumnezeu” în propoziția “Și Cuvântul era Dumnezeu”. O astfel de omisiune a articolului hotărât este comună pentru substantive într-o  construcție predicativă…. “un dumnezeu” ar fi total lipsit de temei “.
(Barclay și Bruce sunt unanim acceptați ca, experții de top ai Marii Britanii în limba greacă. Ambii au realizat traduceri ale Noului Testament!)

Dr. Ernest C. Colwell de la Universitatea din Chicago: “Predicatul nominal  definit are articol  atunci când acesta urmează verbul… El nu are articol atunci când precede verbul…  această afirmație nu poate fi văzută ca străină în prologul Evangheliei, care atinge punctul culminant în mărturisirea lui Toma: “Domnul meu și Dumnezeul meu!” – Ioan 20; 28. “.

Dr. Philip B. Harner de la Colegiul Heidelberg: “Verbul precedând un nume predicativ ”anarthrous”, ar  putea însemna că Logosul a fost “un dumnezeu” sau un fel de ființă divină, aparținând categoriei generale theos, dar ca o ființă distinctă de ”ho” Theos (Dumnezeu).  În forma pe care Ioan o folosește de fapt, cuvântul ”Theos” este plasat la început pentru emfază.” (Vezi fraza din Textus Receptus, în greaca koine: ”En archē ēn ho Lógos, kai ho Lógos ēn pros ton Theón, kai Theós ēn ho Lógos.” — adică, a treia propoziție din această frază, ca de altfel toate, arată că, de fapt, Dumnezeu era Cuvântul! – nota mea; http://en.wikipedia.org/wiki/John_1:1; http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/joh1.pdf )

Dr. J. Johnson de la Universitatea de Stat din California, Long Beach: “Nu există niciojustificare pentru traducerea lui  ”Theós ēn ho Lógos” prin “Cuvântul era un dumnezeu”. Nu există nicio paralelă sintactică cu construcția gramaticală din Fapte 23: 6 … Versetul din Ioan 1:1 este limpede… ”

Sursa:
http://mmoutreachinc.com/jehovahs_witnesses/most_dangerous_book.html

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

5 thoughts on “Biblia contrafăcută a Martorilor lui Iehova. Cea mai periculoasă carte din lume!

 1. Sunt neoprotestant … Am ajuns la concluzia ca nici traducerea VDC nu e perfecta are o gramada de erori prin care baga cititorul în ceață, ziceți ca nu e buna traducerea martorilor, care este cea mai corecta traducere în limba romana, am găsit eroare și traducerea de la 1688!?

 2. As usually translated it says Jesus, the Word (ho logos), was withGod (ho theos). In the next breath it says he was God (theos). This is hardly a clear statement!
  Ioan 1:1
  As Count Leo Tolstoy, the famous Russian novelist and religious philosopher, said:

  “If it says that in the beginning was the … Word, and that the Word was…with God, it is impossible to go on and say that it was God. If itwas God, it could stand in no relation to God.” – The Four Gospels Harmonized and Translated, p. 30.

  Many trinitarian scholars, in fact, are forced to reject the interpretation that John 1:1c says that Jesus was the same “God” that he was with. Famed trinitarian scholars A. T. Robertson and B. F. Westcott, for example, were both forced to that conclusion – p. 96, Selected Notes On The Syntax Of New Testament Greek, Wallace, 3rd ed., 1981. Prof. Philip B. Harner also came to that conclusion, p. 85, JBL, vol. 92, 1973. (See the HARNER study.)

  In fact, the best texts of the prologue [John 1:1-1:18] are so unclear and impossible [for trinitarians only] that some Bible scholars have even felt it necessary to say they believe there has been a copyist’s error in a very early copy of this manuscript which has been copied and recopied into all the succeeding manuscripts which are still available today.

  Professor Allen Wikgren (trinitarian) has shown one possibility for a copyist’s error. Professor Wikgren commenting on a scripture (John 1:18) where Jesus is called “God/god” (theos) in the very oldest and best manuscripts now in existence writes:

  “It is doubtful that the author would have written [`only-begotten god’], which may be a primitive, transcriptional error in the Alexandrian tradition (YC/QC).” – p. 189, A Textual Commentary On The Greek New Testament, 1971, United Bible Societies (UBS).

 3. Why Did The Translators of the New World Translation Bible Choose to Remain Anonymous?

  Some Jehovah’s Witnesses opposers take great exception to the fact that the NWT translators choose to remain anonymous. They imply cowardice, dishonesty, and incompetence as the motives behind such anonymity. In fact, however, such anonymity has been a part of the Watchtower Society for much of its history and in all phases of its publishing activity. The reason has always been to keep from glorifying any man when it is Jehovah and Jesus who deserve the recognition. Humility is extremely important to any real Christian as the Scriptures clearly teach, and every Jehovah’s Witness should be able to produce clear scriptural evidence for his belief in this area. 

  It should be sufficient to point out what one respected organization says (and does). Yes, the Lockman Foundation states in the preface to their New American Standard Bible: “no work will ever be personalized.” (And the jacket of the 1971 Reference Edition of the NASB states even more clearly: “We have not used any scholar’s name for reference or recommendations because it is our belief God’s Word should stand on its merits.”)

  And, sure enough, they do not identify their translators. Why? Because, as they write in their preface: “They shall give to the Lord Jesus Christ His proper place, the place which the Word gives Him, and no work will ever be personalized.” So when detractors of Jehovah’s Witnesses mock the Watchtower Society for its humility, they also mock other respected “orthodox” organizations attempting to follow God’s Word in this respect. 

  Just as a man should be judged by his actions, a Bible should be judged on its accuracy of rendering the Greek and Hebrew texts (not on who translated, nor what any prejudiced source says, nor by comparison to another translation, etc.).

 4. divin“; Mo: „Logosul era divin“; NTIV: „Cuvântul era un dumnezeu“. În traducerea sa în limba germană, Ludwig Thimme redă astfel: „Cuvântul era un fel de dumnezeu“. A defini Cuvântul (care mai târziu a devenit Isus Cristos) un „dumnezeu“ este în armonie cu modul de utilizare a termenului în restul Scripturilor. De exemplu, înPsalmul 82:1–6, judecătorii umani ai Israelului sunt numiţi „dumnezei“ (ebraică ’elo·himʹ; greceşte the·oiʹ, în Ioan 10:34) pentru că trebuiau să-l reprezinte pe Iehova şi să-i înveţe pe alţii legea sa.

  Vezi şi Apendicele 6 din bi12, p. 1.690, 1.691.

  Ioan 8:58

  În BC este redat astfel: „Isus le-a zis: «Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte de a fi fost Avraam, Eu sunt [greceşte e·goʹ ei·miʹ]»“. (În BO, BS şi NTP se foloseşte de asemenea redarea „eu sunt“, în două versiuni utilizându-se chiar majuscule pentru a reda ideea de titlu. În felul acesta, se încearcă punerea în legătură a acestei expresii cu Exodul 3:14, unde, conform acestor traduceri, Dumnezeu îşi atribuie titlul „Eu sunt“.) Însă în NW, ultima parte dinIoan 8:58 este redată astfel: „Eu eram înainte ca Avraam să vină în existenţă“ (BG, NTÎT şi SS 1874 traduc în mod asemănător).

  Care redare este în armonie cu contextul? Întrebarea pusă de iudei (în versetul 57), la care a răspuns Isus, se referea la vârstă, nu la identitate. Răspunsul lui Isus se referea deci în mod logic la vârsta sa, la durata existenţei sale. Este interesant că niciodată nu s-a încercat aplicarea expresiei e·goʹ ei·miʹ ca titlu la spiritul sfânt.

  A. T. Robertson spunea: „Verbul [ei·miʹ] … ca predicat exprimă uneori existenţa la fel ca oricare alt verb, ca în [e·goʹ ei·miʹ] (Ioan 8:58)“. — A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research, Nashville, 1934, p. 394.

 5. O traducere „deosebit de bună“

  POTRIVIT unei statistici, între anii 1952 şi 1990 s-au publicat în engleză 55 de traduceri ale Scripturilor greceşti creştine. Felul diferit în care traducătorii au redat anumiţi termeni confirmă că nu există două traduceri identice ale aceluiaşi text. Pentru a evalua calitatea lucrărilor, Jason BeDuhn, profesor asociat de studii religioase la Northern Arizona University (SUA), a examinat şi comparat, urmărind acurateţea textului, opt traduceri importante, inclusiv Traducerea lumii noi a Sfintelor Scripturi, publicată de Martorii lui Iehova. La ce concluzie a ajuns el?

  Deşi nu a fost de acord cu unele redări, BeDuhn a apreciat Traducerea lumii noi ca fiind o traducere „deosebit de bună“, „mult mai bună“ sau „categoric mai bună“ decât alte traduceri examinate. BeDuhn a conchis că Traducerea lumii noi „este una dintre cele mai exacte traduceri în engleză ale Noului Testament disponibile la ora actuală“ şi „cea mai exactă dintre traducerile comparate“. — Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament.

  BeDuhn a observat că mulţi traducători s-au simţit obligaţi să „parafrazeze sau să adauge la ceea ce spune Biblia ca să fie pe placul cititorilor moderni“. El a remarcat însă că Traducerea lumii noi e diferită, distingându-se printr-o „mai mare acurateţe ce derivă din traducerea literală, atentă, a expresiilor originale folosite de scriitorii Noului Testament“.

  Aşa cum afirmă în prefaţa lucrării comitetul de traducere a Bibliei Lumii Noi, traducerea Sfintelor Scripturi din limbile originale în limbile moderne este „o responsabilitate foarte mare“. Apoi se spune: „Traducătorii acestei lucrări, oameni temători de Dumnezeu, care îl iubesc pe Autorul Divin al Sfintelor Scripturi, consideră că au faţă de El responsabilitatea deosebită de a transmite cât mai exact cu putinţă gândurile şi declaraţiile sale“.

  De la prima apariţie în 1961, Sfintele Scripturi — Traducerea lumii noi au ajuns să fie disponibile în 32 de limbi. Au fost publicate şi două ediţii în Braille. În plus, Scripturile greceşti creştine — Traducerea lumii noi, sau „Noul Testament“, sunt disponibile în alte 18 limbi, precum şi într-o ediţie în Braille. Vă invităm şi pe dumneavoastră să citiţi Cuvântul lui Dumnezeu în această traducere modernă şi „deosebit de bună“.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *